Zarząd

W skład Zarządu wchodzą:


Włodzimierz Szopinski - przewodniczący

Anna Rogala - z-ca przewodniczącego

Daniel Fąferko - sekretarz

Anna Szulga - członek