O nas ...

Na początku 2005r. zrodził się pomysł tworzenia powiatowych rad organizacji pozarządowych. Inicjatorem realizacji tego pomysłu był Związek Lubuskich organizacji Pozarządowych, którym kieruje Prezes Pan Romuald Malinowski.

W maju a dokładnie 21 maja 2005r. odbyło się spotkanie 32 przedstawicieli organizacji społecznych, właśnie tylu odpowiedziało na zaproszenie.

Gościli nas gospodarze Powiatu Pan Starosta Kazimierz Puchan i Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tomasz Reszel, oczywiście obecny był pomysłodawca czyli Prezes ZLOP.

 

Z przygotowanego projektu wynikało że ewentualnie powołana Rada zajmie się przede wszystkim:

- współpracą z administracją publiczną oraz innymi partnerami życia społecznego Powiatu,

- inicjowaniem i opiniowaniem projektów uchwał i innych aktów prawnych,

- udziałem w opracowywaniu programów współpracy(powiatowych i gminnych) z organizacjami pozarządowymi,

- wypracowywaniem stanowisk dotyczących zagadnień związanych z organizacjami pozarządowymi,

- działaniami integracyjnymi organizacji,

- wspieranie konkretnych działań organizacji i grup inicjatyw społecznych,

- prowadzenie banku danych,

- organizacją szkoleń i spotkań tematycznych.

Starosta Międzyrzecki i Przewodniczący Rady Powiatu poparli pomysł utworzenia Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych na terenie Powiatu Międzyrzeckiego deklarując wsparcie administracyjne min. udostępnienie pomieszczenia na spotkania Rady i ogólne spotkania organizacji, dostęp do internetu, wysyłka korespondencji  do organizacji. Starosta podkreślił, że powiatowi zależy na integracji sektora organizacji pozarządowych.

W dyskusji przedstawiciele organizacji wypowiadali się w większości za powołaniem   takiego tworu. Emocje wzbudził wybór nazwy oraz obawy o utratę tożsamości poszczególnych organizacji, ich niezależności.

Po zakończonej dyskusji powołano  Radę w składzie:

- przewodniczący Włodzimierz SZOPINSKI  Klub Anstynenta „ZDRÓJ”w Skwierzynie

- zastępca Anna ROGALA  Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej w Międzyrzeczu,

- sekretarz Jolanta Maćkowiak Stowarzyszenie Abstynenckie”Oaza” w Międzyrzeczu,

- skarbnik Anna Szulga Międzyrzeckie Stowarzyszenie „Szansa”

- członkowie Daniel Fąferko Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa w Trzcielu, Stanisław Wienckiewicz KA „Ania” w Przytocznej i Kazimiera Kiczka „Amazonki”