AKTUALNOŚCI

Walne zebranie ZLOP 2014

28 marca 2014r. w Hotelu Qubus w Zielonej Górze miało miejsce  Walne Zebranie Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, w którym uczestniczyło 41 delegatów organizacji członkowskich. Przewodniczącym WZ został Wiceprezes ZLOP - Włodzimierz Szopinski, a sekretarzem  Monika Suder. Tematami wiodącymi były sprawozdanie z działalności ZLOP, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych uzyskanych z tyt. "1%" za rok 2013.Prezentowali je kolejno Prezes ZLOP – Romuald Malinowski i księgowa- Ewa Kaniewska. Zebrani z niecierpliwością oczekiwali na protokół Komisji Rewizyjnej, który przedstawiła Przewodnicząca Dorota Zubko. Protokół kończył się wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi ZLOP z 2013r.
Delegaci dokonali zmian w składzie Zarządu ZLOP i Komisji Rewizyjnej.

Na własną prośbę odwołane zostały Irena Ratajczak członek Zarządu ZLOP i Dorota Zubko przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Decyzją Walnego Zebrania Zarząd ZLOP został powiększony do 5-ciu osób. Uzupełnili go Elżbiet Wicher - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Stokrotka” ze Sławy i  Piotr Dembiński –Zarząd Wojewódzki Związeku Młodzieży Wiejskiej. Do  Rewizyjnej wybrana została Emilia Dykszak z Fundacji ”Akademia Zmian na Lepsze”

Wszystkie decyzje i wnioski Walnego Zebrania znalazły swoje odzwierciedlenie w podjętych Uchwałach.
Zarządowi gratuluję otrzymanego absolutorium za 2013r. i życzę samych sukcesów w realizacji planowanych zamierzeń roku 2014r.