AKTUALNOŚCI

Spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych

7 grudnia 2013 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu odbyło się spotkanie integracyjne Zarządu ZLOP z przedstawicielami organizacji pozarządowych z powiatu międzyrzeckiego. Spotkanie prowadził Włodzimierz Szopinski – przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych
w Międzyrzeczu.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście:

-Wicewojewoda lubuski – Jan Świrepo,
- Wicestarosta Międzyrzecki – Remigiusz Lorenz,
- Przewodniczący Rady Powiatu – Lesław Hołownia,
- Członek Zarządu – Maciej Zawidzki,
- Zastępca Wójta Przytocznej – Agnieszka Śnieg,
- Zastępca Burmistrza Skwierzyny – Aleksander Szperka

Spotkanie rozpoczęło się pięknym występem zespołu Nowinka ze Skwierzyny.
Po występie trzy organizacje działające na terenie powiatu zaprezentowały swój dorobek. Były to: stowarzyszenie ”Nasz Dom ze Skwierzyny”, stowarzyszenie Wsi Bukowiec "Działajmy Razem”oraz „Chociszewo – Wspólna Przyszłość”. O działalności statutowej stowarzyszenia "Nasz Dom" opowiedziała Agnieszka Błajet. Są to przede wszystkim działania na rzecz poprawy warunków życiowych osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi oraz tworzenie programów, których realizacja pozwala udzielać wsparcia i dążyć do pełnej integracji społecznej. Działalność stowarzyszenia Wsi Bukowiec "Działajmy Razem” przedstawiła Dorota Guzenda Miłota. Organizacja prowadzi wszechstronną działalność na rzecz wsi. Są to działania kulturalne, sportowe, integracyjne a przede wszystkim działania na rzecz młodzieży. Bardzo zależy członkom tej organizacji na wyrównywaniu szans młodych ludzi. Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość”, które przedstawił Paweł Pawłowski jest pionierem działalności na rzecz lokalnej społeczności. Młodzi ludzie z Chociszewa wypromowali swoją wieś i są znani w całym kraju. Z ich działaniami można się zapoznać na stronie  www.chociszewo.pl.

Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych – Romuald Malinowski zapoznał uczestników z działalnością ZLOP a Włodzimierz Szopinski poinformował o działalności Klubu Integracji Społecznej i Ośrodka Rejonowego ZLOP. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat współpracy organizacji pozarządowych z samorządem i ZLOP. Za najważniejszą sprawę do rozwiązania uczestnicy uznali stworzenie bazy lokalowej dla działalności organizacji, równy dostęp do pozyskiwania środków z otwartych konkursów ofert. Przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Międzyrzeczu zobowiązał się, że poinformuje jednostki samorządu terytorialnego o tym problemie. Podkreślono również, że należy kontynuować organizowanie spotkań integracyjnych.