AKTUALNOŚCI

Wizyta partnerska delegacji niemieckiej

 

24 października 2013 r. w naszym powiecie gościliśmy Pana Stefana Hellerta dyrektora ośrodka leczenia uzależnień i Panią Wacławę Haake prezesa stowarzyszenia na rzecz dzieci Street Work z Frankfurtu. Wizyta to kontynuacja współpracy partnerskiej nawiązanej podczas realizacji polsko-niemieckiego projektu Akcja Człowiek. Goście rozpoczęli od wizyty w starostwie powiatowym. Panwicestarosta Remigiusz Lorenz przywitał ich i przekazał kilka informacji o naszym powiecie. Naszych gości interesowały metody leczenia uzależnień oraz działalność organizacji pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów osób uzależnionych i ich rodzin. Ofertę leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego przedstawili dyrektor ds. lecznictwa i pracownicy merytoryczni Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Obrzycach. Natomiast działalność organizacji pozarządowej przedstawiona została w prezentacji Klubu Abstynenta „Zdrój” w Skwierzynie.
Ponadto delegacja niemiecka odwiedziła Zespół Szkół Ekonomicznych, ponieważ Pani Wacława to absolwentka Technikum Ekonomicznego w Międzyrzeczu - matura 1965.
Dzięki uprzejmości dyrektor  ZSE Anny  Górznej, absolwentka mogła zwiedzić swoją „Alma Mater” i na chwilę „przenieść” się w szkolne  lata.