AKTUALNOŚCI

Zebranie Sprawozdawcze KA ”Zdrój”

W dniu 27 kwietnia 2013r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Klubu Abstynenta „Zdrój” w Skwierzynie. Członkowie Klubu zatwierdzili sprawozdanie z działalności za 2012r a także sprawozdanie finansowe. Udzielili ( jednogłośnie) absolutorium  Zarządowi Klubu. Podczas dyskusji zostały uzupełnione kierunki działania na bieżący rok.