AKTUALNOŚCI

Akcja Człowiek (nie) zakończona

10 sierpnia 2012 roku w sali Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze odbyła się konferencja  wieńcząca  projekt pt. "Utworzenie dwóch modelowych ośrodków doradztwa dla Powiatów Międzyrzeckiego i Wschowskiego". Projekt realizowany był przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP) w ramach "Akcji Człowiek" w partnerstwie z Parytetowym Związkiem Socjalnym Brandenburgii. Z ramienia powiatu międzyrzeckiego w konferencji udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń: Sylwia Guzicka i Anna Szulga z „Międzyrzeckiego Stowarzyszenia "Szansa" na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Uzdolnionej Artystycznie, Elżbieta Szopinska z Klubu Abstynenta „Zdrój”`w Skwierzynie, Izabela Malinowska oraz Mieczysław Nowicki ze stowarzyszenia „Nasz Dom”, Renata Weihs  ze stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Niepełnosprawnym”. Podsumowania projektu ze strony związku parytetowego dokonał Andreas Kaczynsky, a ze strony Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych prezes ZLOP Romuald Malinowski. Natomiast Włodzimierz Szopinski – wiceprezes ZLOP i Sylwia Guzicka ze stowarzyszenia „Szansa” przedstawili uczestnikom korzyści jakie dla organizacji przyniósł realizowany projekt. Przedstawiciele naszych organizacji nawiązali współpracę z niemieckimi organizacjami. W ramach projektu odbyli trzydniową wycieczkę podczas której odwiedzili kilkanaście organizacji pozarządowych we  Frankfurcie, Cottbus i Poczdamie. Celem wizyty było zapoznanie się z doświadczeniami  w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym naszych partnerów i podzielenie się doświadczeniami. Podsumowanie wizyty odbyło się w Ministerstwie Pracy Polityki Socjalnej Kobiet i Rodziny w Poczdamie. Minister  poinformował uczestników spotkania o sytuacji socjalnej mieszkańców Brandenburgii, roli państwa, organizacji pozarządowych i obywateli w realizacji polityki socjalnej, w której szczególną troską otoczone są osoby potrzebujące. Na konferencji, członek Zarządu Powiatu - Halina Banaszkiewicz, przekazała w imieniu Starosty Międzyrzeckiego - Grzegorza Gabryelskiego podziękowanie za utworzenie na terenie naszego powiatu ośrodka dla organizacji pozarządowych. Podziękowanie zostało przekazane koordynatorowi projektu Markowi Gałwie i prezesowi  ZLOP – Romualdowi Malinowskiemu. Natomiast Włodzimierz  Szopinski otrzymał podziękowanie  za prowadzenie tego ośrodka. Mimo, że ten projekt został zakończony, ośrodek będzie  nadal służył pomocą potrzebującym, ponieważ ZLOP pozyskał kolejne środki na realizację podobnych przedsięwzięć. Zmieniona została tylko siedziba i nazwa ośrodka. Dzięki uprzejmości Arletty Stacheckiej - dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu, która udostępniła pomieszczenie, powstało  biuro Rejonowego Ośrodka Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Ośrodek będzie spełniał funkcje konsultacyjne, doradcze i szkoleniowe dla zainteresowanych organizacji pozarządowych działających na terenie powiatów: międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego i gorzowskiego. Ośrodek został odnowiony  przez uczniów  Zespołu Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu. ZLOP serdecznie dziękuje Gabrieli Bujanowskiej i Halinie Filipczuk za życzliwość i pomoc.