AKTUALNOŚCI

Przewodniczący odznaczony Krzyżem Błękitnym

30 maja 2012 r. na sesji Rady Powiatu w Międzyrzeczu Kazimierz Szarata - członek Zarządu Głównego w Łodzi i prezes stowarzyszenia  Dzieci Wojny ze Skwierzyny odznaczył Krzyżem Błękitnym za szczególne zasługi , aktywną działalność, wsparcie i pomoc oraz propagowanie statutowych celów organizacji członków Skwierzyńsko-Międzyrzeckiego Oddziału Dzieci Wojny. Krzyżem zostali  odznaczeni:  Otylia Karmonik , Franciszek Kowal oraz Przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Włodzimierz Szopinski

Stowarzyszenie Dzieci Wojny to organizacja integrująca obywateli i środowiska, z których wywodzą się dzieci będące ofiarami represji i krzywd ze strony okupantów w okresie II wojny światowej. Odznaczenia nadawane są przez stowarzyszenie osobom szczególnie zasłużonym dla stowarzyszenia, popularyzującym jego idee, wyróżniającym się pomocą niesioną pokoleniu Dzieci Wojny.