AKTUALNOŚCI

Delegacja Powiatu Międzyrzeckiego w Brandenburgii

Na zaproszenie Niemieckiego Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych delegacja Naszego Powiatu w składzie Włodzimierz Szopinski – Przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych, Maciej Zawidzki radny,członek Zarządu Powiatu, Arletta Stachecka dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Sylwia Guzicka Prezes Stowarzyszenia „Szansa" udała się z wizytą studyjną do Brandenburgii. Celem wizyty były Centrala i biura regionalne Paritatische w Frankfurcie, Cottbus i Poczdamie a także spotkania z władzami miasta i organizacjami pozarządowymi.

Zastępca Burmistrza Frankfurtu Jens Ulrich podjął delegacje obiadem, wcześniej poinformował o działalności administracji w zakresie opieki socjalnej . Wciągu trzech dni delegacja odwiedziła kilkanaście organizacji pozarządowych w ww wymienionych miastach. Poznała ich dorobek i doświadczenia w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, uzależnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedstawiciele naszych organizacji dzielili się swoimi doświadczeniami.

Podsumowanie wizyty odbyło się w Ministerstwie Pracy. Polityki Socjalnej, Kobiet i Rodziny w Poczdamie. Minister  poinformował uczestników spotkania o sytuacji socjalnej mieszkańców Brandenburgii, roli państwa, organizacji pozarządowych i obywateli w realizacji polityki socjalnej, w której szczególną troską otoczone są wcześniej wymienione grupy osób potrzebujących. Interesował się polskimi doświadczeniami z tej dziedziny. Z uznaniem wypowiadał się o dążeniu  Polski do nowoczesnej Europy, do liderów krajów Unii Europejskiej.

Wizyta była kolejnym etapem realizowanego w Powiecie Międzyrzeckim polsko-niemieckiego projektu Akcja Człowiek. Założenia projektowe zostały osiągnięte: przedstawiciele naszych organizacji nawiązali współpracę z niemieckimi NGO.Delegację żegnał Prezes Związku  Andreas Kaczyńsky, który z zadowoleniem przyjął zaproszenie Starosty Międzyrzeckiego Grzegorza Gabryelskiego do złożenia wizyty w naszym Powiecie.

Szczegółowa informacja znajduje się pod adresem http://prop.powiat-miedzyrzecki.pl/index.php/projekty1/9-projekt-2