AKTUALNOŚCI

XV lat Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych

W grudniu 2011 r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych obchodził piętnastą rocznicę powstania. ZLOP jest jedyną strukturą skupiającą podmioty działające w ramach III sektora w województwie lubuskim. Działa od 18 grudnia 1996 roku. Celem jest integracja organizacji pozarządowych i działalność na rzecz zwiększenia ich skuteczności funkcjonowania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z działalnością statutową. Dąży do podnoszenia rangi lubuskich organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej państwa.

Z okazji tej rocznicy odbyła się w Zielonej Górze uroczysta konferencja podsumowująca działalność. W ciągu tych piętnastu lat ZLOP starał się być z jak największą rzeszą mieszkańców województwa. Dla osób realizujących swoje ambicje poprzez współdziałanie z organizacjami pozarządowymi najważniejsze jest poczucie satysfakcji i spełnienia, które daje pomoc osobom potrzebującym. To spotkanie było również okazją do podziękowań. Dwie organizacje z powiatu międzyrzeckiego otrzymały podziękowanie za dotychczasową działalność. Jest to: Stowarzyszenie „Szansa” z Międzyrzecza oraz Klub Abstynenta „Zdrój” ze Skwierzyny. Podziękowania otrzymały również samorządy oraz pracownicy samorządów wspierający działalność ZLOP – Starosta Międzyrzecki – Grzegorz Gabryelski, Przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Międzyrzeczu – Włodzimierz Szopinski, Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych w Międzyrzeczu – Halina Pilipczuk oraz   kierownik Referatu  Oświaty w Skwierzynie – Anna Wasiluk.  Współpraca ZLOP z powiatem międzyrzeckim realizowana jest na wielu płaszczyznach. Realizowane są wspólne projekty o których piszemy na łamach Powiatowej.